Blog

Aktualno radno vrijeme FIS centara

Aktualno radno vrijeme FIS centara

Poštovani kupci, U skladu sa odlukama i naredbama kriznih štabova u BiH, kao i naredbom Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja od 18 h – 05 h, korigirali smo radno vrijeme Fis prodajnih centara kako slijedi:

Više